Wat houdt zegelrecht in?

_

Het zegelrecht is bedoeld om veilig te kunnen werken aan (huis)installaties, bijvoorbeeld voor het vervangen van de groepenkast of de hoofdschakelaar.

Zegelrecht houdt in dat een installateur de zegel van het energiebedrijf in uw meterkast mag verbreken en deze mag vernieuwen. Het zegelrecht kan alleen worden aangevraagd door een erkend InstallQ installateur. Lauwers Elektrotechniek is er erkend InstallQ installateur en heeft zegelrecht bij de netwerkbedrijven Liander en Stedin in Nederland.

Lauwers Elektrotechniek heeft zegelrecht. Dat houdt in dat wij:

_

Een door de netbeheerder verzegelde aansluiting openen en opnieuw verzegelen.

Het verzegelde (meter) klemmendeksel openen en opnieuw verzegelen t.b.v. het vervangen van bedrading van de afgaande kant van de meter naar de groepenkast van de klant.

De hoofdzekering aansluitkast openen en opnieuw verzegelen t.b.v. verwijderen van een zekering tijdens werkzaamheden om spanningsloos te kunnen werken.

Voor meetdoeleinden nieuwe of gewijzigde Elektrische installaties onder spanning zetten.