Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Lauwers-elektrotechniek.nl is het mogelijk dat de informatie die op Lauwers-elektrotechniek.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

Fouten in de verwerking van gegevens kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Beweringen en uitingen, geuit in (toekomstige) interactieve onderdelen van Lauwers-elektrotechniek.nl zijn die van de auteurs, bezoekers, leden en niet (noodzakelijkerwijs) van de beheerders (webmasters) van Lauwers-elektrotechniek.nl.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Lauwers-elektrotechniek.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om Lauwers-elektrotechniek.nl en alles binnen haar domein te kunnen raadplegen.

Ook zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Lauwers-elektrotechniekl.nl verkregen is. Lauwers-elektrotechniek.nl staat aldus niet garant voor de juistheid van informatie welke te vinden is binnen haar domein.

Verwijzingen naar internetsites, informatie van derden of hyperlinks zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker van de Lauwers-elektrotechniek.nl.
Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en internetsites waarnaar verwezen wordt, kan Lauwers-elektrotechniek.nl nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks.

Lauwers-elektrotechniek.nl verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks

© Copyright

De beheerders van , zowel tekst- als beeldmateriaal, is copyright van Lauwers-elektrotechniek.nl behouden zich het recht voor ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt voor zowel tekst- als beeldmateriaal. Al de informatie op Lauwers-elektrotechniek.nl, zowel tekst- als beeldmateriaal, is copyright van Lauwers-elektrotechniek.nl en mag pas gebruikt worden door derden na toestemming van de webbeheerders van Lauwers-elektrotechniek.nl.

Persoonlijk gebruik, dat wil zeggen niet-commercieel gebruik van de inhoud van deze site is wel toegestaan.