Lauwers Elektrotechniek keurt ook u installaties

_

In de Arbo-wet is vastgelegd dat iedere werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers.

Ook is vastgelegd dat iedere gebouweigenaar verantwoordelijk is voor de veiligheid van zijn elektrotechnische installatie. Als bij calamiteiten blijkt dat een werkgever en/of gebouweigenaar geen preventieve maatregelen heeft getroffen, kan hij aansprakelijk worden gesteld.

NEN 1010 en NEN 3140

_

Tegenwoordig wordt meer dan ooit gebruik gemaakt van elektrische handgereedschappen. Om uw medewerkers hier goed mee te kunnen laten werken, betekent dit dat deze veilig moeten zijn.

De eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid staan vermeld in de Arbo-wet. De NEN 1010 en NEN 3140 geeft richtlijnen voor veilig werken binnen de kaders van deze wet.

De arbeidsinspectie controleert en inspecteert de Arbo-wet en kan ingrijpen, boetes opleggen en zelfs werken stilleggen of ondernemingen sluiten bij grove nalatigheid.

Na elke inspectie krijgt u een volledig uitgewerkt rapport, met alle meetgegevens, bevindingen en aanbevelingen bij een elektrotechnische installatie. En een gedetailleerd rapport van u handgereedschap met identificatie-aanduiding en sticker. Dit rapport is voor u administratie en kan op verzoek van controlerende instanties getoond worden.