Beheer en inspectie

_

U wilt de zekerheid dat uw elektrotechnische installaties altijd goed functioneren. Regelmatig onderhoud is dan ook essentieel. Voor een regelmatig en juist onderhoud van uw installaties is een onderhoudscontract cruciaal. Bovendien wordt hiermee de kans op storingen verkleind.

De NEN 3140 inspectie is een wettelijke verplichting en dient periodiek te worden uitgevoerd. Een risico analyse is bepalend voor de interval. Elektrische installaties dienen minimaal een maal in de 5 jaar te worden geïnspecteerd.

NEN 3140 elektrische installaties

_

In de ARBO wet is vastgelegd dat werkgevers/bedrijven verantwoordelijk zijn voor het in goede staat houden van hun elektrische installatie en wel zodanig dat de veiligheid en gezondheid van gebruikers en werknemers niet in het geding is. De normen die bepalen wat er wordt verstaan onder een veilige elektrische installatie zijn vastgelegd in de norm NEN 3140.

Naast de verantwoordelijkheid die u hebt als werkgever voor uw medewerkers bent u ook (persoonlijk) juridisch aansprakelijk voor de gevolgen van ongevallen -met of zonder blijvend letsel. Daarnaast eisen veel verzekeringsmaatschappijen in hun polis voorwaarden dat de elektrische installatie periodiek gekeurd wordt.

De NEN 3140 controle

_

De elektrische installatie wordt door Lauwers Eletrotechniek gecontroleerd op een veilige werking van alle componenten. Dit vind plaats door zowel visuele inspectie als beproevingen en metingen;

Het meten van de isolatieweerstand van de elektrische installatie.
Het meten van de aardverspreidingsweerstand.
Het meten en testen van aardlekschakelaars.
Het controleren van de automatische uitschakeling van de voeding.
Het controleren van de fasevolgorde etc.

U ontvangt van Lauwers Eletrotechniek een officieel inspectierapport dat is opgebouwd uit 3 delen;

  1. De beschrijving van de elektrische installatie.
  2. Een overzicht van alle meetwaarden van alle delen van de elektrische installatie.
  3. Een overzicht van bevindingen en gebreken en aanbevelingen.

Na de inspectie ontvang u van ons een uitgebreid rapport en het eventuele certificaat van goedkeuring.